معصومه سه شنبه 28 آذر 1396 10:21 ق.ظ نظرات ()

یه پروژه ی دیگه با موضوع خیابان ستار خان در تهران رو برای فروش میذارم..

برای اطلاعات بیشتر درمورد پروژه و دانلود یکی از صفحات اون به ادامه مطلب مراجعه کنید

پروژه تحلیل فضای شهری

موضوع: خیابان ستار خان در تهران

مقطع کارشناسی ارشد

فایل به صورت پاورپوینت است.

توش از اسکیس ها برای بیان بهتر استفاده شده..

یکی از صفحات  پروژه رو براتون قرار دادم...

(دانلود یکی از صفحات پروژه)

قیمت پروژه :  35.000 تومان

شماره تماس:

09109552763

این پروژه شامل 93 اسلاید بوده و شامل فهرست زیر میباشد.

فهرست

1.  مقدمه    

2. شناخت    

1-2. طرح مساله    

2-2. هدف    

3-2. معرفی تهران    

4-2. تاریخچه تهران    

1- 4 - 2 تهران كهن    

2- 4 - 2 تهران افشاریه  

3- 4 - 2 تهران صفویه    

4- 4 - 2 تهران قاجاریه  

5- 4 - 2 تهران پهلوی   

6-  4 2 تهران پس از انقلاب  

5 2   نمای شهر تهران   

6 2  توسعه شهر تهران  

7 2   اقلیم شهر تهران   

8 2   ویژگی جمعیتی منطقه  

9 2   اقتصاد شهر تهران 

10 2 معرفی موضوع و منطقه مورد مطالعه 

11 2 توسعه کالبدی منطقه دو

12 2 قیمت زمین و اجاره ملک در منطقه دو

13 2 الگوی ترافیک در منطقه

14 2 سیمای شهری و بررسی الگوها

3. تحلیل

1 3 معرفی خیابان ستارخان 

2 3 دسترسی شهری به خیابان ستارخان 

3 3 محورهای موجود در سایت

4 3 کاربری شهری

5 3 کاربری منطقه دو

6 3 کاربریهای مهم ستارخان

7 3 بناهای عمومی

8 3 منظر شهری در معماری

9 3 منظر شهری ستارخان

10 3 بررسی مشکلات سایت

1-10-3.شلوغی و ازدحام    

2-10-3. کمبود پارکینگ    

3-10-3. بررسی پیاده رو ها    

4-10-3. کف سازی پیاده روها    

5-10-3. مشکلات مبلمان شهری  

6-10-3. بررسی مشکلات تاسیسات شهری

7-10-3. بررسی مشکلات ترافیکی

8-10-3. اشکالات ساختمان و کالبد بناها

11 3 تحقیقات محلی

4. جمع بندی و ارائه راه حل ها

1- 4  فاکتورهای اصلی انتخاب راه حل ها

2- 4  کمبود پارکینگ وارائه راه حل برای آن

3- 4 اشکلات پیاده رو و ارائه راه حل برای آن

4- 4 ناهماهنگی مبلمان شهری و ارایه راه حل برای آن

5- 4 مشکلات ترافیکی و شلوغی و ازدحام منطقه و ارائه راه حل برای آن

6- 4  مشکلات تاسیسات شهری و ارائه راه حل برای آن

5. منابع و مآخذ