معصومه پنجشنبه 30 آذر 1396 02:58 ب.ظ نظرات ()

یه پروژه فوق العاده برای دانشجویان ارشد...

موضوع پروژه : خیابان مولوی در قزوین

برای اطلاعات بیشتر در مورد پروژه و دانلود یکی از صفحات آن  به ادامه مطلب مراجعه کنید...


پروژه تحلیل فضای شهری

عنوان:   بررسی ترافیک و ساماندهی فضایی خیابان مولوی قزوین

مقطع کارشناسی ارشد

فایل به صورت پاورپوینت است.

یکی از بهترین و کامل ترین پروژه هایی هست که تا حالا دیدم...

توش از قشنگترین اسکیس ها برای بیان بهتر استفاده شده..

یکی از صفحات  پروژه رو براتون قرار دادم...

(دانلود یکی از صفحات پروژه)

قیمت پروژه :  40.000 تومان

شماره تماس:

09109552763

این پروژه شامل 82 اسلاید بوده و شامل فهرست زیر میباشد.

فهرست

1.        مقدمه    

2.       

2. شناخت    

1-2. طرح مساله    

2-2. هدف    

3-2. معرفی قزوین    

4-2. تاریخچه قزوین    

5-2. تاریخ شکل گیری شهر قزوین    

1-5-2. خاستگاه اولیه شهر قزوین    

2-5-2. محدوده شهر قبل از صفویه    

3-5-2. محدوده شهر در زمان صفویه    

4-5-2. محدوده شهر در زمان قاجاریه    

6-2. اقلیم شهر قزوین    

7-2. ویژگی های جمعیتی منطقه    

8-2. ویژگی اقتصادی منطقه    

9-2. معرفی موضوع و منطقه مورد مطالعه    

1-9-2حوزه مداخله بلافصل    

10-2. معرفی خیابان مولوی    

1-10-2. دسترسی شهری به مولوی    

2-10-2. محورهای موجود در سایت    

3-10-2. آثار تاریخی و گردشگری در سایت    

4-10-2. کاربریهای مهم    

5-10-2. ویژگی کالبدی منطقه    

1-5-10-2. نظام کاربری اراضی در محدوده بافت فرسوده قزوین 

2-5-10-2. وضعیت تراکم ابنیه در منطقه  

3-5-10-2. وضعیت ارتفاعی (تعداد طبقات) در منطقه  

6-10-2. کیفیت ابنیه منطقه    

11-2.مطالعات ترافیکی منطقه    

12-2. ریخت شناسی منطقه    

13-2. تاسیسات شهری منطقه    

14-2. جدولSwot    

3. تحلیل

1-3.محدوده مورد مطالعه    

2-3. دسترسی های کلی    

1-2-3.درجه بندی دسترسی ها    

3-3. ورودی به کوچه ها    

4-3. عرض گذرهای بافت    

5-3. قطبهای مهم بافت    

6-3. بناهای عمومی سایت و نقاط شاخص    

7-3.منظر و سیمای شهری    

8-3.کیفیت ساختمانی بناها    

9-3. بررسی مشکلات سایت (محدوده اول )    

1-9-3.شلوغی و ازدحام    

2-9-3. کمبود پارکینگ    

3-9-3. بررسی پیاده رو ها    

4-9-3. کف سازی پیاده روها    

5-9-3. عدم وجود بارانداز   

6-9-3. مشکلات مبلمان شهری  

7-9-3. مشکلات تاسیسات شهری  

8-9-3. بررسی مشکلات گره های ترافیکی  

9-9-3. اشکالات مناسب سازی   

10-9-3. اشکالات ساختمان و کالبد بنا  

10-3 بررسی مشکلات سایت (محدوده دوم )  

1-10-3. بررسی پیاده روها  

2-10-3. کمبود فضای سبز و نبود پارکینگ 

3-10-3. مشکلات کف سازی و مبلمان شهری 

4-10-3. مشکلات تاسیسات شهری  

5-10-3. بررسی مشکلات گره های ترافیکی 

6-10-3. اشکالات ساختمان و کالبد بنا  

4. جمع بندی و ارائه راه حل ها

1-4 عوامل موثر بر شکل گیری  پیشنهادات طراحی  

  2-4 فاکتورهای اصلی انتخاب راه حل ها     

3-4 اشکالات کالبدی و ارائه راه حل برای آن   

4-4 تدابیر در نظر گرفته شده جهت کنترل عوامل اقلیمی محیطی   

5-4 کمبود پارکینگ وارائه راه حل برای آن   

6-4 عدم وجود بارانداز و ارائه راه حل برای آن    

7-4 اشکلات پیاده رو و ارائه راه حل برای آن    

8-4 ناهماهنگی مبلمان شهری و کف سازی ها و ارایه راه حل برای آن  

9-4 مشکلات ترافیکی و شلوغی و ازدحام منطقه و ارائه راه حل برای آن  

10-4 مشکلات تاسیسات شهری و ارائه راه حل برای آن   

5. منابع و مآخذ